Hřiště pod Květinou

Foto dětského hřiště z akátu

Dětská hřiště

Naší hlavní aktivitou je výroba a instalace dětských hřišť pro školy, města a soukromé subjekty. Touto aktivitou se naše firma zabývá více než 15 let. Díky hledání a poznávání jsme se posunuli v kvalitě zpracování. Největší výhodou našich hracích prvků, je životnost a stálost. Všechny naše prvky prošly certifikací bezpečnosti a kvality.

 • 15 let zkušeností
 • více než 1000 realizací dětských akátových hřišť
 • tým zkušených profesionálů
 • 10 let záruka na nosnou konstrukci
 • katalog prvků

Workoutová hřiště

Poslední dobou, je stále více oblíbené cvičení a posilování s vlastním tělem na čerstvém vzduchu, ve volné přírodě. Naše společnost Hřiště pod Květinou reaguje i na tento zájem a sportovní aktivity. Vyrábíme normovaná workoutová hřiště. Hlavní materiál, ze kterého hřiště vyrábíme, je opět akátové dřevo.

 • životnost a barevná stálost akátu
 • bezpečné ukotvení nosných konstrukcí
 • bezpečné dopadové plochy
 • kompaktnost, praktičnost a estetický vzhled
 • katalog prvků
Foto workoutového hřiště
Foto psího hřiště

Psí hřiště agility

Další činnost, kterou se naše společnost Hřiště pod Květinou zabývá, je návrh a výroba psích hřišť. Aktivní pohyb s domácím mazlíčkem v přírodě a zároveň výcvik psa, k tomu slouží naše agility. Cvičením na našich překážkách a herních prvcích, se psovod učí komunikovat se svým psem a zároveň se tak prohlubuje jejich vzájemný vztah a důvěra.

 • životnost a barevná stálost akátu
 • bezpečné dopadové plochy
 • umístění prvků s ohledem k okolní krajině
 • kompaktnost, praktičnost a estetický vzhled
 • katalog prvků

Rozhledny a vyhlídky

Rozhledny a vyhlídky mají v naší malebné zemi mnohaletou tradici a oblibu. Proto je i jedním z cílů naší společnosti Hřiště pod květinou, tuto tradici nejen udržet, ale i aktivně rozvíjet. Opět dbáme na to, aby naše prvky, v tomto případě rozhledny, zapadaly do prostředí, kde mají být umístěné, a aby nenarušovaly ráz okolní krajiny.

 • životnost a barevná stálost akátu
 • pevné a bezpečné ukotvení nosné konstrukce
 • umístění rozhledny s ohledem k okolní krajině
 • kompaktnost, praktičnost a estetický vzhled
 • katalog prvků
Foto rozhledny
Foto indoor hřiště

Indoor hřiště

Dále máme samozřejmě zkušenosti s realizacemi indoorových dětských hřišť. Koncepty těchto hřišť máme buď vlastní nebo je tvoříme na základě zadání, téma, potřeb zadavatele a dispozic daného prostoru. V takovém například mraveništi, najdete desítky metrů tunelů a mostů, komůrky s audiovizuálními doplňky, které slouží ke vzdělávání a zábavě.

 • životnost a barevná stálost
 • umístění s ohledem na dispozice daného prostoru
 • kompaktnost, praktičnost a bezpečnost
 • interakce, zábava a vzdělávání
 • katalog prvků

Naučné stezky

V portfoliu naší tvorby jsou i lesní outdoorové fitness stezky, stezky pro seniory a naučné, interaktivní stezky pro děti. Nabízíme široké spektrum prvků, které pomáhají našim seniorům udržovat bezpečnou formou jejich kondici při procházkách přírodou. Dále budujeme tematické naučné stezky pro děti. Všechny tyto stezky nenarušují okolní ráz krajiny a napomáhají k očistě těla i duše.

 • umístění s ohledem k okolní krajině
 • kompaktnost, praktičnost a bezpečnost
 • životnost a barevná stálost
 • interakce, zábava, vzdělání a sport
 • katalog prvků
Foto fitness stezky